Pääsykokeet – Survival Guide

Tuntuuko pääsykoeurakka mahdottomalta ja sisäänottomäärä toivottoman pieneltä? Muista että aina sinne joku pääsee – todennäköisimmin sellainen, joka on käyttänyt aikaa ja vaivaa kokeeseen valmistautumiseen.  Oppaan vinkit pätevät myös hyvin tenttien parissa tuskasteleville.

Vanhat pääsykoekysymykset pääset näkemään Oulun yliopiston nettisivuilta historia puolelle ja aate- ja oppihistoria puolelle näistä linkeistä.

Aikataulu ja ajankäyttö
Tehokas oppiminen ei tarkoita pääsykoekirjan lukemista 24/7, vaan sitä että käytettävä luku- ja oppimistekniikka on muistamisen ja oppimisen kannalta tehokas.

Pääsykokeisiin lukemiseen kannattaa laatia aikataulu. Aloita pääsykokeisiin lukeminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Laadi elämäntilanteeseesi sopiva aikataulu kirjan lukemiselle, muistiinpanojen kirjoittamiselle ja vastaamisen harjoitteluun.

Älä ylirasita itseäsi. Kahdesta viiteen tuntia päivässä tehokasta lukemista on aivan riittävä lukumäärä, jos valmistautumiseen on kuukausi aikaa. Tauota lukemistasi 1 – 1,5 tunnin pätkiin. Pyri opiskelemaan hyvässä vireystilassa, jolloin oppiminen on tehokkainta.

Kirjojen opiskeleminen
Kirjan opiskeleminen kannattaa aloittaa lukemalla se kertaalleen läpi. Tämän jälkeen, kun kirjan teema ja asiakokonaisuudet on saatu hahmotetuksi, kirjasta kannattaa tehdä tiivistelmä. Tiivistelmään kirjoitetaan kunkin kirjan kappaleen keskeiset asiat ja esimerkit.

Tiivistelmän tekeminen on järkevää useasta syystä
· Tiivistelmää kirjoittaessaan opiskelija joutuu jäsentämään kirjan olennaiset asiat tiiviiksi kokonaisuuksiksi ja harjoittelee samalla esseevastauksen tekoa kirjan pohjalta.
· Luetun asian jäsentäminen kirjalliseen muotoon auttaa sen muistamisessa ja edistää tehokasta oppimista
· Hyvin tehdyn tiivistelmän opiskelu on kevyempää ja tehokkaampaa kuin itse kirjan lukeminen useampaan kertaan.

Vuosilukujen ongelma
Vastoin yleistä luuloa tarkkojen vuosilukujen muistaminen ei ole hyvän historian tenttivastauksen edellytyksenä. Tärkeämpää on osata hahmottaa asioiden tapahtumisjärjestys ja asiayhteydet eri tapahtumien välillä, sekä ymmärtää tapahtumien historiallinen merkitys ja seuraukset. Jos et ole varma vuosiluvuista, vuosikymmenen tarkkuus on aivan riittävä 1900-lukua varhaisemmissa aiheissa.

Esseen jäsentäminen
Historian esseen niin kuin kaikkien esseiden täytyy olla huolellisesti jäsennelty ja kirjoitettu. Essee pitää suunnitella ennen kuin sen kirjoittaa puhtaaksi. On hyvä suunnitella esseen rakenne kappaleiden/aiheiden järjestyksen osalta etukäteen ja ideoida ja muistella kysymykseen liittyviä asioita hyvä tovi ennen vastaamiseen ryhtymistä. Ideoimiseen apuna voit käyttää ainakin ranskalaisia viivoja ja miellekarttoja.

Essee koostuu johdannosta, käsittelyluvuista ja johtopäätöksistä. Johdannossa kysymyksen aihe esitellään pääpiirteissään. Käsittelyluvuissa tapahtuu itse asian käsittely ja johtopäätöksissä kootaan lyhyesti yhteen tehdyt päätelmät.

Pääsykoevastauksen pituus
Pääsykoevastauksella ei ole vakiopituutta. Esseekysymyksen vastauksen tulee kuitenkin olla riittävän pitkä. Keskimäärin pääsykoevastaukset ovat noin yhden konseptin pituisia, mikä toki hieman vaihtelee käsialan koon mukaan. Vastaukseen ei kuitenkaan kannata ahtaa turhaa tekstiä pituuden kasvattamiseksi. On tärkeää, että vastaus etenee koko ajan järjestelmällisesti esittäen uusia perusteluita tai esimerkkejä vastauksena koekysymykseen.

Pääsykoetta edeltävä päivä
Pääsykoetta edeltävä päivä kannattaa käyttää asioiden rauhalliseen muisteluun ja mahdollisten vastausrunkojen hahmottelemiseen. Tuntikausia kestävää pänttäämistä tulee välttää. Jos olet valmistautunut kokeeseen kunnolla, viimeisen päivän luvusta ei enää ole merkittävää hyötyä. Pänttäämisestä ei ole hyötyä silloinkaan, kun et ole valmistautunut kokeeseen kunnolla. Laajojen asiakokonaisuuksien sisäistäminen ei onnistu yhdessä päivässä edes näkömuistin avulla.

Pääsykokeessa
Kirjoita erilliselle konseptille muutamalla sanalla nopeat vastausluonnostelmat jokaiseen kysymykseen. Suunnittele tämän jälkeen vastauksesi huolella ennen kirjoittamiseen ryhtymistä. Tässä vaiheessa kannattaa laskea kuinka paljon aikaa on käytettävissä vastausta kohti.

Aloita vastaaaminen mielestäsi helpoimmasta kysymyksestä. Mieti vastauksen runko huolella. Vältä vastauksissasi monimutkaisia lauserakenteita ja turhaa toistoa. Pyri kirjoittamaan mahdollisimman selkeää ja yksiselitteistä kieltä ja käsialaa. Jos mahdollista, hyödynnä myös pääsykoekirjojen ulkopuolista tietoa vastauksissasi.

Kirjoita vastaus niin valmiiksi kuin se luontevasti onnistuu. Jos et muista jotain asiaa, siirry seuraavaan vastaukseen. Pidä huoli, että muihin kysymyksiin jää riittävästi vastausaikaa.

Kun olet saanut viimeisen vastauksen kirjoitettua, palaa helpoimpaan kysymykseen ja mieti puuttuuko vastauksesta jotain. Jos olit aiemmin unohtanut yksityiskohtia, ne ovat ehkä palautuneet mieleesi. Korjaa tarvittavat asiat mahdollisimman loogisella tavalla. Älä poistu kokeesta ennen kuin olet tarkastanut vastauksesi huolella.

Jos aika uhkaa loppua, kirjoita vastauksesi loppuun ylimääräisiä yksityiskohtia vähentäen. Pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin jotain. Lyhytkin vastaus voi olla hyvä, jos se sisältää tarpeeksi olennaisia asioita. Ylipitkistä vastauksista ei ole hyötyä, ne vain tylsistyttävät kokeen lukijaa.

ONNEA MATKAAN

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s